ჩვენი მთავარი ღირებულებებია


დამოუკიდებლობა

მრავალი წლის მოღვაწეობით და დიდი შრომის შედეგად, ჩვენ მივაღწიეთ რომ ვყოფილიყავით უმაღლესი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაცია საქართველოში. ამის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა, ინსპექტირების საქმიანობის დამოუკიდებლად ჩატარებაა. ობიექტურობა, ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და ის კომპონენტია, რომელმაც ქართულ ბაზარზე დაგვამკვიდრა, როგორც საუკეთესო ინსპექტირების ორგანო.


 მიუკერძოებლობა

ჩვენთვის, პატიოსნება, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, ამიტომ, ორგანოს ხელმძღვანელობა იღებს პასუხისმგებლობას ინსპექტირების საქმიანობის მიუკერძოებლად ჩატარებაზე და მატერიალურ-ტექნიკურ-ინტელექტუალური ბაზით უზრუნველყოფს, რომ ნებისმიერი სახის ფაქტორმა, ინსპექტირების მიუკერძოებლად ჩატარებაზე გავლენა არ მოახდინოს .


კონფიდენციალურობა

ჩვენ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვას, რისთვისაც შემუშავებული გვაქვს შესაბამისი მენეჯმენტის პროცედურები, სადაც ნათლადაა გაწერილი, რომ ინსპექტირების ორგანო სამართლებრივად ნაკისრი ვალდებულებით პასუხისმგებელია ინსპექტირების საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაცვაზე.

ვინ ვართ ჩვენ?

შპს "ქრიზოლითი +" არის A ტიპის ინსპექტირების ორგანო, რომელიც დაარსდა 2014 წელს და 2016 წლიდან არის აკრედიტირებული ორგანიზაცია ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტით. აკრედიტაციის მოწმობა 2020

გაიგეთ მეტი
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი სერვისი, როგორც შემსრულებულმა ორგანიზაციამ, მოგაწოდოთ სწრაფად, ხარისხიანად და უმაღლესი საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების და ნორმატივების დაცვით.

პარტნიორები

Client
Client
Client
Client
Client
Client