შპს "ქრიზოლითი +" არის A ტიპის ინსპექტირების ორგანო (ცნობილი როგორც "ექსპერტიზის ბიურო"), რომელიც დაარსდა 2014 წელს და 2016 წლიდან მიღებული აქვს ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტით აკრედიტაცია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი საქმიანობა აღიარებულია როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე, როგორც მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი და კონფიდენციალური შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება. ამჟამად, ქრიზოლითი+ აკრედიტირებულია შემდეგ სფეროებში:

  • ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება
  • ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა – ინსპექტირება
  • შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა N2‐ ის მიხედვით)
  • სამშენებლო ობიექტის პროექტის (შენობების, ნაგებობების, ხიდების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, საავტომობილო გზების და სხვა ხაზობრივი ნაგებობების ) ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება /ინსპექტირება. მათ შორის: საინჟინრო ქსელები (ელ. მომარაგება და სუსტი დენები) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; საინჟინრო ქსელები (წყალმომარაგება, კანალიზაცია ,წყალანირება) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; საინჟინრო ქსელები (ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი; ხიდები; არქიტექტურული ნაწილი; კონსტრუქციული ნაწილი; საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა.

შპს "ქრიზოლითი +"-ს პროფესიონალიზმს განსაზღვრავს მისი თანამშრომლების და ტოპ მენეჯმენტის ინტელექტი, გამოცდილება და იმ ღირებულებებისადმი ერთგულება, რაც როგორც აკრედიტირებულ ორგანიზაციას, ვალდებულებად აქვს მიღებული.

შპს "ქრიზოლითი +"-ს დაფუძნების იდეა ეკუთვნის მურად ახვლედიანს. 2014 წელს, როდესაც ორგანიზაცია ახლად შექმნილი იყო, თანამშრომლების რაოდენობა არ აღემატებოდა 5-ს. დღეს, 10-ზე მეტი მოწვეული ექსპერტის გარდა, ორგანიზაციაში სრულ განაკვეთზე დასაქმებულია 35-მდე თანამშრომელი, მათ შორის მშენებელ-ინჟინრები, გეოლოგები, არქიტექტორები, კონსტრუქტორები, საინჟინრო ქსელების ექსპერტები, საავტომობილო გზების ინჟინრები, და ადმინისტრაციული საქმის წარმოების სპეციალისტები.

 

ჩვენი მისიაა კერძო და სახელმწიფო სექტორთან აქტიური და მჭიდრო თანამშრომლობის მეშვეობით, მდგრადი და შეუქცევადი გავხადოთ საქართველოში მშენებლობის ხარისხის განვითარების პროცესი.

 

ჩვენი ხედვაა ინტელექტუალური საკონსულტაციო საქმიანობის ფართო ჩართულობით, საქართველოს სამშენებლო სექტორში დაინერგოს საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისი მშენებლობის ხარისხი და ტექნოლოგიური პროცესები, რათა მოხდეს ყველა დაინტერესებული მხარის ნდობის და კმაყოფილების ზრდა.

 

იხ. აკრედიტაციის მოწმობა 2020

 

ბოლოს განახლდა: 11.09.2020 წ.

 

Project Image