აგურის მზიდი კედლები და მონოლითური რკინა ბეტონის სეისმური სარტყელი

სეისმომედეგი მშენებლობა აგურის მზიდი კედლებით – სამშენებლო ნორმების და წესების (სნ და წ) – „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01-09)

საქართველოს მთელი ტერიტორიის სეისმურად აქტიურ ზონაში მდებარეობის გამო, ეს სამშენებლო ნორმები და წესები ვრცელდება მის მთელ ტერიტორიაზე როგორც ახალმშენებარე, ასევე სარეკონსტრუქციო, გასაძლიერებელი და აღსადგენი საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების დაპროექტებაზე. ქვემოთ მოცემული პუნქტები აღებულია საქართველოს ეკონომიკის სამინსიტროს ბრძანებით დამტკიცებული სამშენებლო ნორმები და წესებიდან (პ.ნ 01.01-09) და ეხება შენობებს, ინდუსტრიული წესით დამზადებული აგურის, ქვის და ბეტონის ბლოკების მზიდი კედლებით.
Read more