რა არის სენდვიჩ პანელები – ინდუსტრიული მშენებლობის საშენი მასალები

სენდვიჩ პანელები წარმოადგენს თანამედროვე, ინოვაციურ სამშენებლო მასალას, რომელიც საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს მსოფლიო (მათ შორის ქართულ) ბაზარზე. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ინდუსტრიულ მშენებლობაში სენდვიჩ პანელებმა ჩაანაცვლა ტრადიციული სამშენებლო მასალები. მისი მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი არის თბოიზოლაციის მაღალი კოეფიციენტი და კონსტრუქციის სიმარტივე. Read more

ბეტონის კარკასული კონსტრუქცია

ბეტონის კარკასული შენობები არის ძალიან გავრცელებული – შესაძლოა მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული – თანამედროვე შენობის ტიპი. სახელიდან გამომდინარე, შენობა შედგება კარკასისგან – ბეტონის ჩონჩხისგან. Read more

ბრტყელი წამწეების (ფერმების) გაანგარიშების საფუძვლები – შესავალი

შესავალი

სტრუქტურას, რომელიც შექმნილია ბოლოებით შეერთებული ელემენტებისგან რათა შეიქმნას მყარი სტრუქტურა ეწოდება წამწე (იგივე ფერმა, იხ სურათი 1). Read more

რა არის და რისთვის გამოიყენება არმირებული სარტყელი

არმირებული სარტყელი (ე.წ. “ქამარი”) მონოლითური რკინაბეტონის კონსტრუქციაა, რომელიც იმეორებს არსებული კედლების კონტურს. იგი ზრდის შენობის მდგრადობას არათანაბარი ჯდენის, ქარის დატვირთვების, ტემპერატურის ცვლილების, მიწისძვრის და სხვა მოსალოდნელი ფაქტორების დროს. სარტყელი თავის თავზე იღებს და ანაწილებს მოსულ დატვირთვას, რომლის მოწყობაც აუცილებელია, თუ შენობა ერთსართულზე მეტია, პირველივე სართულის კედლების ამოყვანის შემდგომ იწყება სარტყელის მოწყობა.

Read more

სამშენებლო კოეფიციენტები – k1, k2, k3 – რა არის და რას ნიშნავს ის მშენებლებისთვის

თბილისში მშენებლობის დასაწყებად აუცილებელია მიწის ნაკვეთის განაშენიანების კოეფიციენტის განსაზღვრა, რომელიც არსებობს 3 სახის:K1,K2 და K3.

 

კოეფიციენტი გვიჩვენებს, თუ განაშენიანების რამდენი კვ.მ-ია დასაშვები ამა თუ იმ მიწის ნაკვეთზე…

Read more