ქვემოთ იხილეთ განახლებული ნორმატიული აქტები, დაკავშირებული ექსპერტიზა & მშენებლობასთან:

დადგენილება #41

სნიპები დაშვებულია ბრძანებით

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის

ბრძანება №1 - 1/970

2012 წლის 11 აპრილი

ქ. თბილისი

ბრძანება №1

ქვევით შეგიძლიათ იხილოთ 1992 წლამდე მოქმედი სამშენებლო ნომერბი და წესები, ე.წ. "სნიპები":