ვინ ვართ ჩვენ

ჩვენი ვებ მისამართია: https://khrizoliti.ge.

რა პირად მონაცემებს ვაგროვებთ და რისთვის?

კომენტარები

როდესაც ვიზიტორი ტოვებს კომენტარს ვებგვერდზე, ჩვენ ვინახავთ მონაცემებს რომელიც შეყვანილია კომენტარის ფორმაში და ვიზიტორის იპ მისამართს და ბრაუზერის მომხმარებლის აგენტის სტრინგს, სპამის პრევენციის მიზნით.

ანონიმური იმეილის სტრინგი, შექმნილი თქვენი იმეილ მისამართიდან (ე.წ. ჰეში) შეიძლება მიწოდებულ იქნას გრავატარ სერვისისთვის. გრავატარ სერვისის ანონიმურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://automattic.com/privacy/.

მედია

თუ ატვირტავთ მედიას ვებგვერდზე, წინასწარ წაუშალეთ ლოკაციის ინფორმაცია, ე.წ. ტეგები (EXIF GPS). ვებგვერდის ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია მედიის ჩამოტვირთვა და მასზე არსებული ინფორმაციის ექსტრაქცია.

ნამცხვრები (Cookies)

იმისთვის, რომ შევძლოთ ჩვენი შემოთავაზებების მუდმივად გაუმჯობესება, ასევე მარკეტინგული და ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის , ჩვენი ინტერნეტშემოთავაზებებისთვის, ვითვალისწინებთ სტატისტიკურ მონაცემებს. ამ მიზნით ხდება მონაცემების შესაბამისი სტატისტიკური ტექნოლოგიებით შეგროვება და დამახსოვრება. მონაცემებიდან ხდება ფსევდომომხმარებლის პროფილის შექმნა. ამისთვის გამოიყენება Cookies. Cookies არის პატარა ტექტსური ფაილები, რომლის დამახსოვრებაც ხდება გვერდის ვიზიტორის ინტერნეტ-ბრაუზერის ადგილობრივ ქეშში. Cookies მომხმარებლის ინტერნეტ ბრაუზერი ხელახალი ამოცნობის საშუალებას იძლევა. აღებული მონაცემები არ გამოიყენება იმისთვის, რომ მოხდეს ვებგვერდის ვიზიტორის პიროვნების იდენტიფიცირება და არც იმისთვის, რომ მათი მონაცემების გავრცელება მოხდეს ფსევდო მომხმარებლის საშუალებით.

ვებ-გვერდზე შემოთავაზებების დახვეწისას მიმდინარე ცვლილებებმა შესაძლებელია გამოიწვიოს ასევე ცვლილებები მონაცემთა დაცვის წესებში. ამ წესების ნახვა ყოველთვის შესაძლებელია online. ადევნეთ თვალყური მიმდინარე ცვლილებებს ჩვენს ვებ-გვერდზე. 

ჩაშენებული კონტენტი სხვა საიტებიდან

სხვა საიტიდან აღებული რესურსი (ვიდეო, სურათი და ა.შ.) ისე ინახავს ინფორმაციას თქვენ შესახებ როგორც ჩვენი საიტი. ესეთი საიტები შესაძლოა აგროვებდნენ ინფორმაციას თქვენს შესახებ.

სად ვაგზავნით თქვენ მონაცემებს

თქვენი მონაცემები ინახება ჩვენ მონაცემთა ბაზაში.

ქრიზოლითი +-ის კომპანიების ჯგუფი პასუხისმგებლობით ეკიდება პიროვნებების მონაცემების კონფიდენციალურობას. მათ შორის სახელის, მისამართის, ტელეფონის ნომრებისა და ელექტრონული ფოსტის.

თქვენი მონაცემები იქნება ამოღებული, გადამუშავებული და გამოყენებული საქართველოს მონაცემთა დაცვის კანონის მიხედვით.
იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ და დავიცვათ თქვენი მონაცემების კონფიდენციალურობა, ქრიზოლითი + ჯგუფის მხოლოდ სათანადო უფლებამოსილების თანამშრომლებს აქვთ თქვენს მონაცემებზე წვდომის უფლება. ქრიზოლითი+ ჯგუფის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია დაიცვას მონაცემთა დაცვის ქართული რეგულაციები. სერვისის გამწევ კომპანიებთან იდება ხელშეკრულებები მონაცემების კონფიდენციალურობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ მათ სჭირდებათ წვდომა ამ ინფორმაციაზე, ამ დროს მომსახურების გამწევი კომპანია, მისი თანამშრომლებით ირწმუნება, რომ შეინარჩუნებენ და დაიცავენ პიროვნებების პირად მონაცემებს. გარდა ამისა ქრიზოლითი+-ის კომპანიების ჯგუფმა შექმნა უსაფრთხო IT გარემო და ახორციელებს ყველა შესაბამის ღონისძიებას. იმისთვის, რომ მოხდეს მონაცემების უსაფრთხო გამოყენება და აცილებული იქნას თავიდან უნებართვო წვდომა, პირადი მონაცემების ბოროტად გამოყენება.


პირადი მონაცემების ინფორმაციის გამოყენების და გავრცელების შეზღუდვები:


პერსონალური მონაცემების შენახვისა და გამოყენების არსებული წესების შესაბამისად, პირადი მონაცემები გროვდება, გადამუშავდება და გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიის კანონიერი ბიზნეს ინტერესებისა და მომხმარებლის მომსახურების, მათთან მოლაპარაკებისა და მათ მიერ შეკვეთილი პროდუქციის წარდგინებით.


პირადი ინფორმაციის დამუშავების რეგისტრაცია და მასთან წვდომის უფლებამოსილება:


 მოთხოვნისა და შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით, თქვენ მიიღებთ წერილობით შეტყობინებას ჩვენს ხელთ არსებული ნებისმიერი პირადი ინფორმაციის შესახებ. ჩვენ გვაქვს შეკრებილი ყოველი დეტალი  საკუთარ საჯარო რესტრში.


უსაფრთხოება:

ჩვენ ვიყენებთ ტექნიკური და ორგანიზაციული უსაფრთხოების ზომებს თქვენი მონაცემების დასაცავად, შემთხვევითი ან განზრახ ბოროტი მანიპულირებისათვის, დაკარგვის, განადგურების , ან არაუფლებამოსილ პირთა მიერ მასზე წვდომოსაგან. ჩვენი უსაფრთხოების ზომები მუდმივად უმჯობესდება ტექნოლოგიური განვითარების კვალდაკავალ.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე კითხვა მონაცემთა დამუშავების პროცესის შესახებ, ნუ მოგერიდებათ, დაუკავშირდით ჩვენს მონაცემთა დაცვის თანამშრომელს, რომელიც არის ასევე უფლებამოსილი პირი თავის გუნდთან ერთად განიხილოს თქვენი მოთხოვნა პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ზოგადი განცხადებები და საჩივრები:

მონაცემთა დაცვის ოფიცერი:

ალექსანდრე ახვლედიანი
ტელეფონი: +995 574 707 404
ელ-ფოსტის გაგზავნა: [email protected]

ძალაშია: 16.01.2019

©2019 Khrizoliti + LLC