ყორე და ყორებეტონის ქვის წყობა და სამუშაოთა ორგანიზება – გაკვეთილი 1

ქვის წყობა არის კონსტრუქცია, რომელიც შედგება სამშენებლო დუღაბზე განსაზღვრული წესით დაწყობილი ქვებისაგან. წყობა განიცდის საკუთარი მასის, სხვა კონსტრუქციული ელემენტების და მათზე მოდებულ დატვირთვებს და ასრულებს თბო და ბგერათიზოლაციურ ფუნქციებს.

Read more