ბეტონის კარკასული კონსტრუქცია

ბეტონის კარკასული შენობები არის ძალიან გავრცელებული – შესაძლოა მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული – თანამედროვე შენობის ტიპი. სახელიდან გამომდინარე, შენობა შედგება კარკასისგან – ბეტონის ჩონჩხისგან. Read more